Friday, 10 June 2022

Navy officer

 म्हणावं तर फारसा महत्वाचा नसला तरी घडला म्हणून हा प्रसंग लिहितो. 


आत्ताच काही वेळापूर्वी म्हणजे रात्री दीडच्या सुमारास मित्राकडे जेवण वगैरे करून गप्पा मारून आम्ही सायकलवर परत हॉस्टेलला येत होतो. हॉस्टेलकडे जाणारा रस्ता उताराचा आहे आणि नुकताच पाऊस पडून गेला होता आणि अजूनही पडण्याची शक्यता म्हणून आम्ही घाईने निघालो होतो. अचानक चार पाच जण हसत खिदळत रस्त्याच्या मध्ये आले. हे इकडे नेहमीचं दृश्य असतं म्हणून आम्हीसुद्धा त्यांना आहोत त्या वेगात वळसा घालून पुढे गेलो कारण वेग कमी करणं शक्य नव्हतं. सायकल घसरण्याचे चान्सेस होते. ह्या सगळ्या धावपळीत आमच्या बऱ्याच मागून येणाऱ्या चारचाकी गाडीचा वेग त्या ड्रायवरला नाईलाजाने कमी करावा लागला. मुळात कॅम्पस रोडचं स्पीड लिमिट २५ आहे. बऱ्याच लोकांना हे २५ माहीतसुध्दा नसेल. पण रात्रीचा रिकामा रस्ता पाहून मोह कुणाला आवरतोय?


आता दुसरा कोणी ड्रायवर असता तर ही परिस्थिती पाहून निमूट निघूनही गेला असता. पण हा ड्रायवर एन्टायटल्ड निघाला. साधारण लेट थर्टीज असावा. 

I'm honking and you're still coming in my way with your bicycle? 


जेवण वगैरे भरपूर झाल्याने मी पण तयारीतच होतो. मी म्हणालो, first of all speed limit for this road is 25. It's inside the campus. I'm pretty sure you were overspeeding. Otherwise why would you honk for overtaking?


मग तो चिडलाच. You know who you're talking to? I'm a Navy officer on deputation. Don't teach me the rules. 


आता खरं कारण मला समजलं. मी हसत हसत म्हणालो doesn't make you eligible for overspeeding. And you're driving car. Better safety and skid control than my bicycle. 


डोकं हलवत खांदे उडवत तो झपाट्याने पुढे निघून गेला आणि पुढे १०० मी वर जाऊन पुन्हा थांबला. पुन्हा मला थांबवलं. बऱ्याच मऊ आवाजात मग हिंदी वाणी सुरू झाली. देखो ऐसे आप बीच में आओगे तो हमे भी तकलीफ होगी ना. वगैरे वगैरे. मग तुम्ही कुठचे वगैरे. मी सांगितलं सोलापूर. तो म्हणाला I'm from Dehradun. मी म्हणालो लगा ही था मुझे. मग म्हणे कैसे क्या ?

म्हटलं जिस तरह से आपने बोला "तुझे पता है तू किस्से बात कर रहा है?" दोघेही हसलो. 

ओळख वगैरे झाली. आणि बाय बाय करून हॉस्टेल ला पोहोचलो. 


No comments:

Post a Comment

Navy officer

 म्हणावं तर फारसा महत्वाचा नसला तरी घडला म्हणून हा प्रसंग लिहितो.  आत्ताच काही वेळापूर्वी म्हणजे रात्री दीडच्या सुमारास मित्राकडे जेवण वगैर...